Psihološki centar
PUTOKAZ
 
Agencija za psihodijagnostiku, savjetovanje, prevencijske, terapeutske i srodne poslove
 
Jasna Per – Kožnjak, prof. PhDr. psiholog i psihoterapeut - voditeljica centra
 
 
putokaz-psihologija@vt.t-com.hr
jasna.per-koznjak@vt.t-com.hr
 
naša lokacija
 

 

 
...... O psihološkom centru "Putokaz" ....................
 
Psihološki centar "Putokaz" bavi se poslovima vezano uz:
 
Psihološko testiranje i pregledi iz područja medicine rada;
- prijem za posao
- posebni uvjeti rada
- držanje i nošenje oružja
- zaštitari
- vozači amateri i profesionalci
- upisi u srednje škole i fakultete
- prijam specijalizanata
- obrada ispitanika za invalidske komisije (IMK, VLK...)
 
Djelatnost iz područja psihologije:
- psihodijagnostika
- savjetovanje
- psihološka podrška
- prevencija i terapija
- individualna psihoterapija
- edukacije
- radionice
- tečajevi